Slovenská jazdecká federácia | SJF

International jumping eventing show ** CCI 1* CIC 2* FRA

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top