Slovenská jazdecká federácia | SJF

Janka Rindošová sa vzdala funkcie predsedu VSO SJF

Dňa 29.8.2019 sa listom doručeným mailom na sekretariát SJF, vzdala Janka Rindošová postu predsedníčky Východoslovenskej jazdeckej oblasti SJF, čo má za následok automaticky stratu aj postu člena Predsedníctva SJF.

Predsedníctvo SJF tým pádom pracuje v 5 člennom zložení, kde sú na prijatie rozhodnutia potrebné 4 hlasy.

Východoslovenská jazdecká oblasť SJF má právoplatne zvolené Predsedníctvo VSO SJF, ktoré naďalej funguje v zložení Miroslav Cigan, Mária Fogašová, Marek Józef Gryglak, Jozef Sibal, Zuzana Horváthová a Zdeno Kuchár.

Post predsedu VSO SJF sa bude voliť na najbližšom VZ SJF 2020.

dátum pridania 30.8.2019

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top