Slovenská jazdecká federácia | SJF

MSR vo voltížnom jazdení 2019

Napriek tomu, že sa voltížne podujatie konalo na Czajlik ranči prvýkrát, preteky prebehli v poriadku, s ústretovým personálom a dokonca aj počasie vyšlo na jednotku.
Ako prvá otvárala preteky kategória mladších detí. V nej kraľovala Katarína Nagyová z TJ Slávia SOUP Šaľa a odniesla si titul Majsterky Slovenska. Druhá sa umiestnila Franková Dorota z Voltilandu Košice a tretiu priečku obsadila Olejníková Ivana z OZ Galaxia Spišská Teplica. V tej istej vekovej kategórii, ale muži, si titul odniesol Matúš Solčiansky z NŽ Topoľčianky. Druhé miesto Necela Samuel z Voltilandu Košice a tretie miesto Nikolini Filip z JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji.
Vyššou kategóriou sú staršie deti a ich voľné zostavy predvádzané v cvale sú nabité náročnejšími gymnastickými prvkami. Titul obhájila už po tretíkrát Ivana Cigáňová z NŽ Topoľčianky, druhá skončila Katarína Packová z ranču Ouzkých pred svojou tímovou kolegyňou Markovou Viktóriou.
Kategória starších chlapcov je už dlhé roky slabšie obsadzovaná, nakoľko v tomto veku pri športe zameranom na gymnastiku vydrží málo chlapcov, o to však väčšia česť tým, ktorí vydržali. Prvé miesto v tejto kategórii vyhral
Kodak Sebastián z NŽ Topoľčianky a druhé miesto Frederik Krajčík z TJ Slávia SOUP Šaľa.
V kategórii juniori sú cvičenci, ktorí sú už ostrieľaní aj zo zahraničných pretekov. Výkon majsterky Slovenska a celoročne neprekonanej Sáry Šoltésovej z JK Freestyle Poprad berie ľudom na tribúnach dych a je mnohým malým cvičencom vzorom. Opäť nesklamala a jej povinná aj voľná zostava bola zážitkom. Druhé miesto obsadila Malegová Michaela z TJ Slávia UVLF Košice a tretiu priečku Jezberová Hana z JK Spojená škola
Ivanka pri Dunaji. V mužoch predviedol krásny výkon a víťazom sa stal Meňhert Andrej z NŽ Topoľčianky.
V kategórii senior si odniesla titul Hajdúová Kristína z Ranču Ouzkých, druhá skončila Hakszer Lea z TJ Slávia SOUP Šaľa a tretia Martinková Ema z OZ Galaxia Spišská Teplica.
V kategórii dvojíc si titul Majstri Slovenska odniesla dvojica Prokopovičová + Jezberová z JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji. Za nimi v tesnom závese si titul vicemajstra odniesli do NŽ Topoľčianky dvojica Strečková +
Meňhert a tretiu priečku obsadila opäť dvojica z JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji Gavaldová + Baloghová.
V kráľovskej disciplíne skupín má voltíž 3 kategórie. V kategórii skupín DETI si odniesli titul Majstrov Slovenska cvičenci z TJ Slávia UVLF Košice. Titul vicemajstra vybojovali deti z JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji a titul druhého vicemajstra išiel do rúk deťom z JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom.
V kategórii skupina JUNIOR si titul majstra Slovenska odniesol silný tím z NŽ Topoľčianky, ktorý predbehol vekovo mladý tím z TJ Slávia UVLF Košice a zbrusu nový tím z Lángovho dvora z Trnovca nad Váhom.
V kategórii skupín SENIOR dokázali vyskladať tímy len dva kluby. Prvú priečku obsadil tím z TJ Slávia SOUP Šaľa pred tímom z OZ Galaxia Spišská Teplica.
Poďakovanie patrí aj lonžérom, ktorí sa celoročne starajú nielen o prípravu koní, ale aj prípravu detí a zastávajú mnohé funkcie pri vedení klubov a usporiadavaní pretekov.

text: Vladimíra Lenčéšová

foto: Vladimíra Lenčéšová a Eva Mištová

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top