Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM

OZNAM
18.11.2015 22:11
Podľa nariadenia FEI od 1.1.2016 je potrebné k FEI registrácii všetkých koní predložiť uznaný národný pas za účelom zhotovenia kópie a jej zaslania na FEI. Zaslaná musí byť aj strana uvádzajúca majiteľa koňa, čo znamená, že majiteľ koňa je povinný zabezpečiť oficiálny zápis majiteľa koňa do národného pasu ešte pred FEI registráciou. V pase taktiež musí byť kompletný a úradne potvrdený popis koňa, jeho pôvod a kôň musí byť označený čipom.
UPOZORNENIE O ZMENE SÍDLA A ADRESY VYSUNUTÉHO PRACOVISKA CENTRÁLNEJ EVIDENCIE KOŇOVITÝCH ZVIERAT OD 22.06.2015 :
24.6.2015 10:06
Upozornenie o zmene sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat od 22.06.2015:
Plemenárske služby SR, š.p.
zmena adresy : Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky
tel./klapka : 037 – 7783074 /306
mobil : 0905 818 545
e-mail : silviahalova@pssr.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top