Predsedníctvo SJF schválilo výber na HH Cup CEI*** 160km

Predsedníctvo SJF schvaľuje Luciu Supekovú ml. a Michaelu Supekovú ako výber SR vo vytrvalostnom jazdení na H.H. President of United Arab Emirates Cup CEI*** 160km, ktorý sa bude konať v Abu Dhabi dňa 9.2.2019.                    Hlasovanie: ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár