Slovenská jazdecká federácia | SJF

PRIHLASOVANIE SA DO ŠPORTOVÉHO KALENDÁRA SJF NA ROK 2017

P-SJF schvaľuje výnimku v Smernici SJF Zásady a postup pri tvorbe termínovaného kalendára pretekov SJF pre rok 2017 nasledovne:
do 15.11.2016 musia komisie schváliť technické podmienky pre organizátora MSR 2017
do 30.11.2016 kluby zasielajú žiadosti na organizáciu MSR 2017 na sekretariát SJF
do 10.12.2016 predsedovia komisií predkladajú stanoviská k žiadostiam o organizáciu MSR 2017 na sekretariát SJF
do 10.12.2016 komisie schvaľujú technické podmienky uskutočnenia MSR 2017
Následne P-SJF rozhodne o organizátoroch konania MSR 2017 pre jednotlivé disciplíny.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top