Slovenská jazdecká federácia | SJF

SEMINÁRE SJF 2020

Semináre pre skokových činovníkov (rozhodcov, staviteľov aj stewardov) ako aj pre skokových rozhodcov-kandidátov k zmenám v Skokových a Všeobecných pravidlách pre rok 2020 sa uskutočnia

22.2.2020 o 8:00 v areáli UVLF Košice na Komenského 68/73 v Košiciach

29.2.2020 o 9:00 v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave

Seminára k zmenám vo Všeobecných pravidlách sa môžu zúčastniť aj činovníci iných disciplín

Školenia o Bezpečnosti pri práci a o Poskytnutí prvej pomoci, pre všetkých činovníkov SJF aj činovníkov-kandidátov, ktorí ho ešte nemajú absolvované sa uskutoční:

22.2.2020 o 11:00 v areáli UVLF Košice na Komenského 68/73 v Košiciach.

Ukončenie kurzu skokových rozhodcov-kandidátov a záverečné preskúšanie sa uskutoční

22.2.2020 o 13:30 v areáli UVLF Košice na Komenského 68/73 v Košiciach.

Absolventi sú povinní predložiť výkaz o absolvovaní predpísanej praxe.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top