Slovenská jazdecká federácia | SJF

Dokumenty

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY SJF
STANOVY

SMERNICE

ROZPOČET

TLAČIVÁ PRAVIDLÁ
SKOKY

DREZÚRA

VŠESTRANNOSŤ

VYTRVALOSŤ

VOLTÍŽ

ZÁPRAHY

REINING

PONY

ZÁPISNICE
VALNÉ ZHROMAŽDENIA
2022
– XVII. VZ SJF Vígľaš

XVII. VZ SJF Vígľaš

Per-rollam VZ 2022

 
2021
– XVI. VZ SJF v Bratislave

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

– VZ SJF per rollam 1.-8.12.2021
 
2020
– XV. VZ SJF v Nitre

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

 
2019
– XIV. VZ SJF v Poprade

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

 
2018
– XIII. VZ SJF vo Vígľaši

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

 
2017
– XII. VZ SJF v Senci

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

Správy

 
2016
XI. VZ SJF v Nitre
 
PREDSEDNÍCTVO
2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
OBLASTI
BRATISLAVSKÁ OBLASŤ
2022
 
 
2021
 
 
2020
 
 
2019  
2018  
2017  
2016
 
ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2022
 
 
2021
 
 
2020
 
 
2019  
2018  
2017  
2016
 
STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2022  
2021  
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2022  
2021  
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
KOMISIE
VZDELÁVACIA KOMISIA
2022
 
2021
 
2020
 
 
2019  
2018  
2017  
2016
 
KONTROLNÁ KOMISIA
2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
2022
 
 
2021 
2020 
2019
 
 
2018
 
2017  
2016  
KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV
2022
 
 
2021
 
 
2020
 
 
2019  
2018  
2017  
2016
 
SKOKOVÁ KOMISIA
2022 
2021 
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
DREZÚRNA KOMISIA
2022 
2021 
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
KOMISIA VŠESTRANNOSTI
2022
 
 
2021
 
 
2020
 
 
2019  
2017
 
2016  
VYTRVALOSTNÁ KOMISIA 2022
 
 
2021
 
 
2020
 
 
2019
 
 
2018
 
2017  
2016  
VOLTÍŽNA KOMISIA
2022 
2021 
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
ZÁPRAHOVÁ KOMISIA
2022
 
 
2021
 
 
2020
 
 
2019  
2018  
2017  
2016  
REININGOVÁ KOMISIA
2022
 
 
2021
 
 
2020
 
 
2019
 
 
2018
 
2017
 
2016
 
PONY KOMISIA
2022
 
2021
 
2020
 
 
2019
 
 
2018
 
2017  
2016
 
ZMLUVY ANTIDOPING VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MŠVVaŠ OCHRANNÁ ZNÁMKA INÉ

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

Hashtag SJF
top