Slovenská jazdecká federácia | SJF

Dokumenty

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY SJF

path: downloads

STANOVY

path: downloads

SMERNICE

path: downloads

ROZPOČET

path: downloads

TLAČIVÁ PRAVIDLÁ
SKOKY

path: downloads

DREZÚRA

path: downloads

VŠESTRANNOSŤ

path: downloads

VYTRVALOSŤ

path: downloads

VOLTÍŽ

path: downloads

ZÁPRAHY

path: downloads

REINING

path: downloads

PONY

path: downloads

ZÁPISNICE
VALNÉ ZHROMAŽDENIA
2024
 
2023
– XVIII. VZ SJF Poprad

XVIII. VZ SJF Poprad

 
2022
– XVII. VZ SJF Vígľaš

XVII. VZ SJF Vígľaš

Per-rollam VZ 2022

 
2021
– XVI. VZ SJF v Bratislave

path: downloads

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

path: downloads

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

path: downloads

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

path: downloads

Správy

path: downloads

– VZ SJF per rollam 1.-8.12.2021

path: downloads

 
2020
– XV. VZ SJF v Nitre

path: downloads

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

path: downloads

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

path: downloads

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

path: downloads

Správy

path: downloads

 
2019
– XIV. VZ SJF v Poprade

path: downloads

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

path: downloads

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

path: downloads

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

path: downloads

Správy

path: downloads

 
2018
– XIII. VZ SJF vo Vígľaši

path: downloads

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

path: downloads

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

path: downloads

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

path: downloads

Správy

path: downloads

 
2017
– XII. VZ SJF v Senci

path: downloads

Pozvánka s Programom (a navrhované zmeny programu)

path: downloads

Rokovací poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Volebný poriadok (návrh a navrhované zmeny)

path: downloads

Stanovy (návrhy a navrhované zmeny)

path: downloads

Zoznam volených funkcií do orgánov SJF

path: downloads

Správy

path: downloads

 
2016
XI. VZ SJF v Nitre

path: downloads

 
PREDSEDNÍCTVO
2024 
2023 
2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
OBLASTI
BRATISLAVSKÁ OBLASŤ
2024
 

path: downloads

 
2023 
2022
 

path: downloads

 
2021
 

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019  
2018  
2017  
2016

path: downloads

 
ZÁPADOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2024
 

path: downloads

 
2023
 

path: downloads

 
2022
 

path: downloads

 
2021
 

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019  
2018  
2017  
2016

path: downloads

 
STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2024
 

path: downloads

 
2023 
2022  
2021  
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
VÝCHODOSLOVENSKÁ OBLASŤ
2024 
2023 
2022  
2021  
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
KOMISIE
VZDELÁVACIA KOMISIA
2024

path: downloads

 
2023 
2022  
2021

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019  
2018  
2017  
2016

path: downloads

 
KONTROLNÁ KOMISIA
2024 
2023 
2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
2024 
2023 
2022
 

path: downloads

 
2021 
2020 
2019
 
 
2018

path: downloads

 
2017  
2016  
KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV
2024 
2023
 

path: downloads

 
2022
 

path: downloads

 
2021
 

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019  
2018  
2017  
2016

path: downloads

 
SKOKOVÁ KOMISIA
2024
 

path: downloads

 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
DREZÚRNA KOMISIA
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
KOMISIA VŠESTRANNOSTI
2024
 

path: downloads

 
2023 
2022
 

path: downloads

 
2021
 

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019  
2017

path: downloads

 
2016  
VYTRVALOSTNÁ KOMISIA
2024
 

path: downloads

 
2023 
2022
 

path: downloads

 
2021
 

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019
 
 
2018

path: downloads

 
2017  
2016  
VOLTÍŽNA KOMISIA
2024 
2023 
2022 
2021 
2020 
2019  
2018  
2017  
2016  
ZÁPRAHOVÁ KOMISIA
2024
 

path: downloads

 
2023 
2022 
2021
 

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019  
2018  
2017  
2016  
REININGOVÁ KOMISIA
2024
 

path: downloads

 
2023
 

path: downloads

 
2022
 

path: downloads

 
2021
 

path: downloads

 
2020
 

path: downloads

 
2019
 
 
2018

path: downloads

 
2017

path: downloads

 
2016

path: downloads

 
PONY KOMISIA
2024

path: downloads

 
2023

path: downloads

 
2022

path: downloads

 
2021

path: downloads

 
2020
 
 
2019
 
 
2018

path: downloads

 
2017  
2016

path: downloads

 
ZMLUVY ANTIDOPING VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MŠVVaŠ OCHRANNÁ ZNÁMKA VETERINÁRNE USMERNENIA

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top