Slovenská jazdecká federácia | SJF

Kariéra koňa a jazdca

Zadajte č. licencie SJF jazdca :

 

Zadajte č. licencie SJF koňa :

 


zahraničné licencie zadávajte vo formáte 9990xx, kde xx je číslo licencie SJF napr. pre Z00044 zadáte 999044, Z00153 zadáte 9990153

Stav spracovania dát 2017 – Skoky do 1.9.2017

Stav spracovania dát 2015 – 100%

Stav spracovania dát 2014 – 100%

Stav spracovania dát 2005-2013 – 100% – kompletné


top