Slovenská jazdecká federácia | SJF

Štruktúra SJF

PREDSEDNÍCTVO

Ing. Vladimír Chovan – predseda SJF
vladimir.chovan@sjf.sk

 

Ing. Andrej Glatz – čestný predseda SJF

 

RNDr. Robert Fekár – člen predsedníctva za Bratislavskú jazdeckú oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Mgr. Adela Maxonová – člen predsedníctva za Západoslovenskú jazdeckú oblasť
adela.maxonova@sjf.sk

Marián Štangel – člen predsedníctva, zástupca športovcov
marian.stangel@sjf.sk

Ing. Marek Horváth – člen predsedníctva, zástupca z členov
marek.horvath@sjf.sk


SEKRETARIÁT

PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, PhD.generálny sekretár SJF
baciak.masarykova@sjf.sk

Gabriela Hupková – administratíva
gabriela.hupkova@sjf.sk


OBLASTI

RNDr. Robert Fekárpredseda Bratislavskej jazdeckej oblasti
Bratislavská jazdecká oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Mgr. Adela Maxonová – predseda Západoslovenskej jazdeckej oblasti
Západoslovenská jazdecká oblasť
adela.maxonova@sjf.sk

 

 

Stredoslovenská jazdecká oblasť

 

Východoslovenská jazdecká oblasť

Členovia Predsedníctva VSO: Miroslav Cigan, Mária Fogašová, Marek Józef Gryglak, Jozef Sibal, Zuzana Horváthová, Zdeno Kuchár

 


KOMISIE

Ing. Zuzana Gánovskákontrolór SJF
zuzana.ganovska@sjf.sk

 

KONTROLNÁ KOMISIA SJF

Zdeno Malík – člen za Bratislavskú jazdeckú oblasť
Ivana Dedinská – člen za Západoslovenskú jazdeckú oblasť
MVDr. Vladimír Hura PhD – člen za Východoslovenskú jazdeckú oblasť

 

Volebná komisia VZ

Gabriela Hupkovápredseda
gabriela.hupkova@sjf.sk

Ing. Michaela Horná – člen

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF

Ing. Andrea Machalovápredseda
andrea.machalova@sjf.sk

Igor Šulek – člen za Bratislavskú jazdeckú oblasť
Linda Fraňová – člen za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť
PaedDr. Anton Čižmárik – člen za Východoslovenskú jazdeckú oblasť

VZDELÁVACIA KOMISIA SJF

Ing. Marek Horváthpredseda
marek.horvath@sjf.sk

Ing. Katarína Kubišová – člen
Doc. RNDr. Iľja Vietor, PhD. – člen

KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV SJF

RNDr. Robert Fekárpredseda
robert.fekar@sjf.sk

MVDr. Miloš Kravec – člen
Anna Virágová – člen
Ľubomír Paučo – člen
Ing. Michaela Horná – člen
Mgr. Vladimír Pažitný – člen
Mgr. Pavla Krauspe – člen


ODBORNÉ KOMISIE

SKOKOVÁ KOMISIA SJF

Tomáš Kuchár – predseda
tomas.kuchar@sjf.sk

Petra Zálešáková – člen
Andrej Hollý – člen
Ing. Andrea Machalová – člen
Ľuba Polónyová –
člen

Marián Štangel – manažér slovenskej reprezentácie v skoku na koni

DREZÚRNA KOMISIA SJF

Ing. Michaela Horná – predseda
michaela.horna@sjf.sk

členovia :

Denisa Valentová, Michaela Pechová, Peter Vančo, Linda Fraňová, Janka Balážová, Paraskevi Spišáková

KOMISIA VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA SJF

Mgr. Vladimír Pažitný – predseda
vladimir.pazitny@sjf.sk

členovia :
Rastislav Supek, Róbert Rovný, Alexander Nálepka, Vratislav Gallo, Lýdia Fonferová

KOMISIA VŠESTRANNOSTI SJF

Ing. Zdeno Malík – predseda
zdeno.malik@sjf.sk

členovia :
Alica Gbúrová, Marián Mídelka, Pavol Adamať

VOLTÍŽNA KOMISIA SJF

MVDr. Marián Pavľak – predseda
marian.pavlak@sjf.sk

členovia :
Mária Fogašová, Ing. Katarína Kubišová, Boris Kodak, Jana Majdlenová

ZÁPRAHOVÁ KOMISIA SJF

Ing. Ladislav Hána – predseda
ladislav.hana@sjf.sk

členovia :
Ladislav Gasparovics st., Jozef Bučkuliak, Imrich Vankó st., Marcela Viochnová

REINING KOMISIA SJF

Xxx – predseda

členovia :
Xxx, Xxx

KOMISIA PONY SJF

Ing. Andrea Machalová – predseda
andrea.machalova@sjf.sk

členovia :
Miriam Bačová Murgašová, Linda Fraňová


SCHVAĽOVANIE ROZPISOV ZA JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY

SKOKY

RNDr. Robert Fekár
Bratislavská jazdecká oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Anna Virágová
Západoslovenská jazdecká oblasť
anna.viragova@sjf.sk

Ing. Andrea Machalová
Stredoslovenská jazdecká oblasť
andrea.machalova@sjf.sk

Miloš Kravec
Východoslovenská jazdecká oblasť
milos.kravec@sjf.sk

DREZÚRA

Ing. Michaela Horná
michaela.horna@sjf.sk

VYTRVALOSŤ

Mgr. Vladimír Pažitný
vladimir.pazitny@sjf.sk

VŠESTRANNOSŤ

Ing. Zdeno Malík
zdeno.malik@sjf.sk

VOLTÍŽ

Mgr. Pavla Krauspe
pavla.krauspe@sjf.sk

ZÁPRAHY

Ing. Ladislav Hána
ladislav.hana@sjf.sk

REINING

Xxx
xxx.xxx@sjf.sk

PONY

Ing. Andrea Machalová
andrea.machalova@sjf.sk


SCHVAĽOVANIE SKÚŠOK ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA – SZVJ

RNDr. Robert Fekár
Bratislavská jazdecká oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Kamil Šulko
Západoslovenská jazdecká oblasť
kamil.sulko@sjf.sk

Ľubomír Paučo
Stredoslovenská jazdecká oblasť
lubomir.pauco@sjf.sk

Jaroslav Sibal
Východoslovenská jazdecká oblasť
jaroslav.sibal@sjf.sk

MVDr. Miloš Kravec
Východoslovenská jazdecká oblasť
milos.kravec@sjf.sk

top