Slovenská jazdecká federácia | SJF

Štruktúra SJF

PREDSEDNÍCTVO

Ing. Vladimír Chovan – predseda SJF
vladimir.chovan@sjf.sk

 

Ing. Andrej Glatz – čestný predseda SJF

 

RNDr. Robert Fekár – člen predsedníctva za bratislavskú jazdeckú oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Mgr. Adela Maxonová – člen predsedníctva za západoslovenskú jazdeckú oblasť
adela.maxonova@sjf.sk

Ing. Andrea Machalová – člen predsedníctva za stredoslovenskú jazdeckú oblasť
andrea.machalova@sjf.sk

MVDr. Ján Novotný – člen predsedníctva za východoslovenskú jazdeckú oblasť
jan.novotny@sjf.sk

Ľubomír Paučo – člen predsedníctva, zástupca športovcov
lubomir.pauco@sjf.sk

Ing. Katarína Kubišová – člen predsedníctva, zástupca z členov
katarina.kubisova@sjf.sk


SEKRETARIÁT

PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, PhD., MPAgenerálny sekretár SJF
baciak.masarykova@sjf.sk

Gabriela Hupková – administratíva
gabriela.hupkova@sjf.sk


OBLASTI

RNDr. Robert Fekárpredseda bratislavskej jazdeckej oblasti
Bratislavská jazdecká oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Mgr. Adela Maxonová – predseda západoslovenskej jazdeckej oblasti
Západoslovenská jazdecká oblasť
adela.maxonova@sjf.sk

Ing. Andrea Machalovápredseda stredoslovenskej jazdeckej oblasti
Stredoslovenská jazdecká oblasť                                                                        
andrea.machalova@sjf.sk

Členovia predsedníctva SSO SJF: Charlotte Mlynčeková, Jozef Hatala

MVDr. Ján Novotnýpredseda východoslovenskej jazdeckej oblasti
Východoslovenská jazdecká oblasť                                                                 
jan.novotny@sjf.sk

Členovia predsedníctva VSO: Lucia Borisová, Jaroslav Petro, Zdenek Kuchár, MVDr. Milan Pribula, Carla Kostková, Ing. Zuzana Horváthová

 

 


KONTROLÓR SJF

Ing. Zuzana Gánovská
Funkčné obdobie od 2023 – 2028
zuzana.ganovska@sjf.sk

path: downloads

 


KOMISIE

KONTROLNÁ KOMISIA SJF

 

Světlana Tomanová
Podpredseda Kontrolnej komisie SJF

Ing. Zdeno Malík – člen za bratislavskú jazdeckú oblasť
Janette Bouma – člen za západoslovenskú jazdeckú oblasť
Světlana Tomanová – člen za stredoslovenskú jazdeckú oblasť

 

VOLEBNÁ KOMISIA VZ

Gabriela Hupkovápredseda
gabriela.hupkova@sjf.sk

Gabriela Rošková – člen

Katarína Neuschlová – člen

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF

Ing. Marek Józef Gryglakpredseda
marek.gryglak@sjf.sk

 

Tatiana Al Qabbani
Podpredseda Disciplinárnej komisie SJF

Mgr. Martin Vaváček, PhD – člen za bratislavskú jazdeckú oblasť
Vladimíra Lenčéšová – člen za západoslovenskú jazdeckú oblasť
Tatiana Al Qabbani Hubková – člen za stredoslovenskú jazdeckú oblasť
Martin Sibal – člen za východoslovenskú jazdeckú oblasť

VZDELÁVACIA KOMISIA SJF

Ing. Katarína Kubišovápredseda
katarina.kubisova@sjf.sk

Doc. RNDr. Iľja Vietor, PhD. – člen
JUDr. Daniel Kollár – člen

KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV SJF

RNDr. Robert Fekárpredseda
robert.fekar@sjf.sk

MVDr. Miloš Kravec – člen
Anna Virágová – člen
Ľubomír Paučo – člen
Ing. Michaela Horná – člen

Mária Fogašová – člen

Mgr. Vladimír Pažitný – člen

 

ODBORNÉ KOMISIE

SKOKOVÁ KOMISIA SJF

Ing. Monika Gonos Noskovičová – predseda
gonos.noskovicova@sjf.sk

členovia:
Ing. Silvia Gavorníková, Martin Bulík

Marián Štangel – manažér slovenskej reprezentácie v skoku na koni

DREZÚRNA KOMISIA SJF

Ing. Michaela Horná – predseda
michaela.horna@sjf.sk

členovia:
Denisa Valentová, Michaela Pechová, Peter Vančo, Linda Fraňová, Janka Balážová

KOMISIA VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA SJF

Mgr. Vladimír Pažitný – predseda
vladimir.pazitny@sjf.sk

členovia:
Rastislav Supek, Róbert Rovný, Vratislav Gallo, Zuzana Ciranová, Andrea Becker

KOMISIA VŠESTRANNOSTI SPÔSOBILOSTI SJF

Alica Gbúrovápredseda
alica.gburova@sjf.sk

členovia:
Marián Mídelka, Pavol Adamať, Ivan Kurej

VOLTÍŽNA KOMISIA SJF

  predseda

členovia :

Ing. Katarína Kubišová, Mária Fogašová, Boris Kodak, Vladimíra Lenčéšová, Mgr. Martin Vaváček, PhD

ZÁPRAHOVÁ KOMISIA SJF

Ing. Ladislav Hána – predseda
ladislav.hana@sjf.sk

členovia :
Ladislav Gasparovics st., Jozef Bučkuliak, Imrich Vankó st., Marcela Viochnová

REINING KOMISIA SJF

Xxx – predseda

členovia :
Xxx, Xxx

KOMISIA PONY SJF

Ing. Andrea Machalová – predseda
andrea.machalova@sjf.sk

členovia :
Miriam Bačová Murgašová, Linda Fraňová, Ing. Lucia Ivínová, Denisa Ouzká

 

PRACOVNÁ KOMISIA PRE JAZDECKÉ ŠKOLY A MLÁDEŽ

Iveta Chodilová – predseda
iveta.chodilova@sjf.sk

členovia:
Janette Bouma, Oto Macko, Radoslav Macejko, Jarmila Skatullová, Jaroslav Sibal

 

National Head Veterinarian
MVDr. Eva Cikrytová


SCHVAĽOVANIE ROZPISOV ZA JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY

SKOKY

RNDr. Robert Fekár
Bratislavská jazdecká oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Anna Virágová
Západoslovenská jazdecká oblasť
anna.viragova@sjf.sk

Ing. Andrea Machalová
Stredoslovenská jazdecká oblasť
andrea.machalova@sjf.sk

Jaroslav Sibal
Východoslovenská jazdecká oblasť
jaroslav.sibal@sjf.sk

DREZÚRA

Ing. Michaela Horná
michaela.horna@sjf.sk

VYTRVALOSŤ

Mgr. Vladimír Pažitný
vladimir.pazitny@sjf.sk

VŠESTRANNOSŤ

Alica Gbúrová
alica.gburova@sjf.sk

VOLTÍŽ

Mgr. Pavla Krauspe
pavla.krauspe@sjf.sk

ZÁPRAHY

Ing. Ladislav Hána
ladislav.hana@sjf.sk

REINING

Xxx
xxx.xxx@sjf.sk

PONY

Ing. Andrea Machalová
andrea.machalova@sjf.sk

JAZDECKÉ ŠKOLY

Janette Bouma
janette.bouma@sjf.sk

Iveta Chodilová


SCHVAĽOVANIE SKÚŠOK ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA – SZVJ

RNDr. Robert Fekár
Bratislavská jazdecká oblasť
robert.fekar@sjf.sk

Kamil Šulko
Západoslovenská jazdecká oblasť
kamil.sulko@sjf.sk

Ľubomír Paučo
Stredoslovenská jazdecká oblasť
lubomir.pauco@sjf.sk

Jaroslav Sibal
Východoslovenská jazdecká oblasť
jaroslav.sibal@sjf.sk

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top