Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ JK Alexandria Hviezdoslavov, Beri club Nová Baňa, STU Bratislava, voltíž OZ Galaxia Poprad

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top