Slovenská jazdecká federácia | SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF
4.7.2016 22:07
Predsedníctvo SJF poveruje dočasným vedením (do riadneho menovania členov a predsedov) jednotlivých športových komisií týchto členov SJF:
Skoková komisia – Robert Pál
Drezúrna komisia – Michaela Horná
Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár
Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný
Voltížna komisia – Pavla Krauspe
Záprahová komisia – Ladislav Hána
Uvedení členovia budú vykonávať nevyhnutné úkony a svoju činnosť budú koordinovať s Mariánom Štangelom, členom Predsedníctva SJF za športovcov.
Hlasovanie:
ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel
PROTI 0
ZDRŽAL SA 0
Uznesenie bude prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top