Slovenská jazdecká federácia | SJF

ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE, KONANÉHO DŇA 14.9.2016 V BRATISLAVE

ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE, KONANÉHO DŇA 14.9.2016 V BRATISLAVE

Zápisnica

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top