Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zrušené preteky Jazdeckej školy – JK Limit

Organizátor – JK Limit Bratislava oznamuje, že preteky Jazdeckej školy, ktoré sa mali konať 13.5.2022 sú z technických príčin zrušené.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top