Slovenská jazdecká federácia | SJF

ZRUŠENÉ PRETEKY – RS TEAM TROPHY

Vzhľadom na nízku účasť sa usporiadateľ rozhodol ZRUŠIŤ posledné preteky zo série RS Team TROPHY 2019  – Rozlúčka so sezónou, v dátume: 5. – 6. 10. 2019. Viac info na www.rsteamtrophy.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top