Slovenská jazdecká federácia | SJF

CDI3*/CDI-W/CDIJ*CDICh/CDIP Brno (CZE) 16 – 18/06/2017

SCHEDULE

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top