Slovenská jazdecká federácia | SJF

NÁRODNÉ RAKÚSKE PRETEKY – PODMIENKA VETERINÁRNEHO OSVEDČENIA PODĽA SMERNICE RADY EU 2009/156 / EG

Rakúska jazdecká federácia vydala povinnosť pre všetkých zahraničných jazdcov, ktorí sa chcú zúčastniť na ich národných pretekoch, mať so sebou Veterinárne osvedčenie podľa smernice Rady EU 2009/156 / EG pre koňa, tzv. TRACES. Dané prepravné papiere je potrebné vybaviť na príslušnej regionálnej veterinárnej správe, kde je potrebné nahlásiť typ vozidla, ktoré koňa prepravuje, meno vodiča a cieľovú stanicu (napr. keď vyrážate z Bratislavy, prísl.regionálna vet.správa je v Bratislave. Keď vyrážate zo Šamorína, najbližšia prísl.regionálne vet.správa je Dunajská Streda).

text originálu:

“Dear Sirs,

The Austrian NF has to notify you that also at National events the official veterinary authority controls the health papers of foreign riders randomly since the beginning of the year 2017.

The past controls of the official veterinary authority have shown that numerous foreign riders had NO health certificates according the EU Council Directive 2009/156/EG, Annex II accompanying their horse passports and there were also NO Traces notifications with the local veterinary authorities done.

Health certificates according the EU Council Directive 2009/156/EG are compulsory.

As the content of the health certificate of the EU Council Directive 2009/156 / EC is an official statement on the disease status of the home enterprise it would mean that in the event of an outbreak, the organizer, who refuses to require these confirmations from his guests, would be liable for any consequences.

On the part of our veterinary authorities and by us as the responsible NF, we ask you urgently to  inform from your athletes that also at national events with international participation the participating horses must be accompanied by a health certificate in accordance with Council Directive 2009/156 / EC. Without this, participation in the tournament may be prohibited.”

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top