Slovenská jazdecká federácia | SJF

AKTUALIZÁCIA 16.11.2020

Na základe povolenia P-SJF, sa plánované preteky organizátorom Riders & Dreams 20.-22.11.2020 v Šamoríne konať budú.

Dané preteky sa budú konať za prísnych hygienických opatrení a za dodržania aktuálne platných protiepidemiologických opatrení a nariadení
vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020. Upozorňujeme oi na podmienku disponovať negatívnym PCR testom na Covid-19, nie starším ako 12hod pred začiatkom pretekov.

Ohľadom podrobností konania pretekov je potrebné kontaktovať organizátora – riaditeľa pretekov Roberta Pála.

Aktualizácia 15.11.2020

Vzhľadom na pokračujúce protiepidemiologické opatrenia predlžuje SJF zákaz pretekov do 22.11.2020 !!!

vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020. 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top