Slovenská jazdecká federácia | SJF

Aktualizačný preškoľovací seminár trénerov jazdectva T1-T3 Ivanka pri Dunaji

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top