Slovenská jazdecká federácia | SJF

Antidoping 2022

Dňa 1. januára 2022 vstupuje do platnosti nový Zoznam zakázaných látok 2022. Aktuálne si môžete pozrieť slovenskú aj anglickú verziu tohto Zoznamu, rovnako aj Monitorovací program 2022 a zhrnutie zmien v Zozname.

Zoznam zakázaných látok a metód 2022 + Monitorovací program 2022
Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2022
Prohibited list 2022
The 2022 Monitoring Program

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top