Slovenská jazdecká federácia | SJF

CDI Budapešť – Fót (HUN)

Ďalšie úspešné CDI pre našich reprezentantov sa konali 27. – 29.9.2019 v Budapešti vo Fóte.

V kategórii juniorov nás medzi 11 jazdcami reprezentovala Zoya Ledecká so svojou novou parťáčkou Si Belle 2. V súťaži družstiev získali 66,242% a 8. miesto. Rovnaké umiestnenie získali aj v súťaži jednotlivcov so ziskom 66,275%. Najlepší výsledok sa im podaril vo voľnej zostave, ktorú zajazdili za 69,625% a obsadili výborné 2. miesto.

Medzi 7 mladými jazdcami nastúpila Lea Jakubíková s Giovannim. Prvý deň skončili na 3. mieste s 66,912%. V súťaži jednotlivcov sa posunuli na 2. miesto a získali 67,794%. 2. miesto si udržali aj vo voľnej zostave, kde získali 68,975%.

V najvyššej súťaži CDI-W Slovensko reprezentoval Michael Bugan s For Presidentom. Medzi 21 účastníkmi zvučných mien ako Patrik Kittel, Jessica Von Bredow-Werndl, Lisa Müller, Alexander Matthias Rath či Ulrike Prunthaller si v súťaži Grand Prix vybojovali 13. miesto so ziskom 69,043%. Ich voľná zostava bola ohodnotená 69,985%, ktoré im zabezpečili 13. miesto.

GRATULUJEME!

Zoya Ledecká
Lea Jakubíková
Michael Bugan
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top