Slovenská jazdecká federácia | SJF

CSI1*/CSIYH1*/CSIU25-A, 10-12 March 2017. Kaposvár (HUN)

rozpis

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top