Slovenská jazdecká federácia | SJF

FunkciaMenoPriezviskoKontakt
PredsedaZdenoMalíkzdeno.malik@sjf.sk
členPavolAdamať
členAlicaGbúrová
ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ KOMISIE VŠESTRANNOSTI:

 

OblasťMenoPriezviskoKontakt
SRZdenoMalíkzdeno.malik@sjf.sk

Súťaž všestrannej spôsobilosti (military) je jedna z najnáročnejších jazdeckých disciplín. Military vzniklo pôvodne z potreby testovať spôsobilosť koní pre náročné potreby armády a až s postupom času sa zmenilo na športovú disciplínu. Prvé súťaže tohoto druhu vznikli vo Francúzsku (pod názvom concours complet) po roku 1900. Prvý šampionát Championat du Cheval d´Armes sa konal v Paríži v roku 1902 a do programu olympijských hier bolo military zaradené prvýkrát v roku 1912 v Štokholme.
top