Slovenská jazdecká federácia | SJF

Dňa 21.8.2017 (pondelok) bude sekretariát SJF z technických príčin zatvorený

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top