Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúrny Galavečer SJF

Vyhodnotenie jazdeckej sezóny za rok 2020 a 2021

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top