Slovenská jazdecká federácia | SJF

EPONA Mútnik s.r.o. – sponzor všetkých jazdeckých pretekov v roku 2024

Dovoľte nám oznámiť spoluprácu, formou sponzorovania vecnými cenami, počas všetkych jazdeckých pretekov v roku 2024 s dodávateľom krmív pre kone GALOPP a inych značiek – EPONA Mútnik, s.r.o.

V spolupráci so sponzorom EPONA Mútnik, s.r.o. budeme v roku 2024 oceňovať prvé 3 miesta, v kategórii určenej po dohode medzi organizátorom a sponzorom (pri preberaní sponzorských cien potvrdením na preberacom protokole), počas všetkých jazdeckých pretekov, (neplatí pre preteky jazdeckých škôl a hobby súťaže) nasledovne:

  1. miesto – Balíček cca 6 litrov krmiva pre kone – GALOPP MIX a 500 ml masť na kopytá DERBY – pre športovca, ktorý sa umiestni na 1. mieste súťaže príslušnej jazdeckej disciplíny,
  • miesto – Balíček cca 6 litrov krmiva pre kone – GALOPP MIX– pre športovca, ktorý sa umiestni na 2. mieste súťaže príslušnej jazdeckej disciplíny,
  • miesto – Balíček cca 6 litrov krmiva pre kone – GALOPP MIX – pre športovca, ktorý sa umiestni na 3. mieste súťaže príslušnej jazdeckej disciplíny.

Dodanie cien a reklamných banerov bude zabezpečené prostredníctvom sponzora, p. Ota Macka, po dohode aj prostredníctvom sekretariátu, o čom budú organizátori vopred a včas informovaní, zároveň so zodpovednou osobou za dodanie. Samotný organizátor má v kompetencii určiť si v rozpise konkrétnu súťaž pre odovzdanie sponzorských cien.

Slovenská jazdecká federácia víta túto spoluprácu pre rok 2024 a pevne verí v pozitívny prístup aj zo strany organizátorov jazdeckých pretekov, ako aj samotných súťažiacich.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top