Slovenská jazdecká federácia | SJF

FEI aplikácia TACK & EQUIPMENT

V apríli 2023 FEI spustila úplne novú špeciálnu aplikáciu Tack, Equipment & Dress Database, dostupnú aj ako mobilnú FEI TackApp.

Databáza potrebného a schváleného jazdeckého výstroja, vybavenia či oblečenia FEI na medzinárodných súťažiach poskytuje zorganizované, ľahko zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o povolenom či zakázanom výstroji, príslušenstve a oblečení.

Tento užívateľský nástroj bol špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval všetkým zainteresovaným stranám, najmä športovcom, ekipám a činovníkom FEI relevantné, podrobné a aktuálne informácie o jazdeckom výstroji a príslušenstve.

Dostupné informácie sú roztriedené podľa disciplíny, kategórie a podkategórie výstroja a príslušenstva. Každý jednotlivý kus je znázornený pomocou fotografií, ilustrácií a/alebo videí. Okrem toho je doplnená príslušným právnym výkladom a jasne označená ako povolená alebo zakázaná. Ak platia špeciálne podmienky, označí sa výkričníkom (!).

Vezmite, prosím, na vedomie, že označenie „Nepoužije sa“ alebo „N/A“ znamená, že príslušný výstroj, príslušenstvo alebo oblečenie buď nesúvisí s konkrétnou vybranou disciplínou, v súčasnosti nie je riešené alebo špecifikované v pravidlách tejto disciplíny.

Databáza je pravidelne aktualizovaná, preto odporúčame preverenie si dostupných informácií v dostatočnom čase pred odchodom na preteky.

Aplikácia FEI TackApp je stiahnuteľná v Appstore ako aj Google store.

www.tack.fei.org

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top