Slovenská jazdecká federácia | SJF

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ
15.12.2015 20:12

Podľa článku 816 FEI vytrvalostných pravidiel novo FEI-registrovaní jazdci a kone pred svojim prvým štartom na CEI 1* musia dokladovať nasledujúce kvalifikačné informácie z minimálne 4 jázd na pretekoch CEN:

– Krajina konania CEN
– Meno/Miesto konania CEN
– Dátum konania CEN
– Celková dĺžka CEN (km)
– Konečný výsledok (priemerná rýchlosť, konečný čas a konečné umiestnenie)

Platnosť každého kvalifikačného výsledku je 24 mesiacov, potom stráca platnosť. Bez uvedených údajov nie je možná FEI registrácia vo FEI online systéme.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top