Slovenská jazdecká federácia | SJF

Hlasovania P-SJF per rollam

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 7.7. – 10.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

Predsedníctvo SJF schvaľuje Emu Dudonovú, zahrnutú vo výprave na MS vo voltížnom jazdení 2023 Flyinge (SWE) 24.-30.7.2023 juniorov a mladých jazdcov – rezervný atlét junior ženy, v balíčku hradených členov výpravy zo SJF.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 3.7. – 5.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

Predsedníctvo SJF schvaľuje doplnenie Romana Juráša ako samoplatiteľa do výpravy MS vo voltížnom jazdení 24.-30.7.2023 Flyinge (SWE).

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Novotný, Paučo

NEHLASOVAL 1 – Fekár

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 24.-26.5.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

P-SJF schvaľuje zaradenie medzi oficiálne výjazdy v roku 2023 CSIO3* – NC EEF RQ Bratislava (SVK) 8.- 11.6.2023 v zložení:

Šéf ekipy: Monika Gonos Noskovičová

team SVK: Dominika Gaálová, Radovan Šillo, David Horváth, Tomáš Kuchár, Radovan Cibere

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 10.-12.5.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF schvaľuje zaradenie medzi oficiálne výjazdy v roku 2023 CSIO Babolna (HUN) 1.-4.6.2023:

CSIOJ junior v zložení: Henrieta Selková, Katarína Kirsten Packová, Linda Határová, Dóra Pasztor

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF schvaľuje konanie a organizáciu MSR 2023 vo vytrvalostnom jazdení pre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 4.8.2023 pre všetky kategórie.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 3.-5.5.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF schvaľuje zaradenie medzi oficiálne výjazdy v roku 2023 CSIO Šamorín 11.-14.5.2023:

CSIOCh deti v zložení: Pavlína Kravcová, Linda Vejová, Diana Kabaňová

CSIOJ junior v zložení: Henrieta Selková, Katarína Kirsten Packová, Linda Határová, Dóra Pasztor

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF schvaľuje zmenu na poste šéfa ekipy pre CSIO3* – NC EEF RQ Mannheim (GER) 3.-9.5.2023 z Radovana Šilla na Ferenca Szentirmariho (HUN).

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.-4.5.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

Predsedníctvo SJF schvaľuje odpustenie zvýšených poplatkov Registračného poriadku SJF pre klub a 3 členov JK EQUISOLEA. Svoje rozhodnutie odôvodňuje P-SJF objektívnymi príčinami s technickými problémami jazdeckého klubu voči katastrálnemu úradu a príjazdovou cestou do areálu, čo spôsobilo prieťahy v čase a nemožnosti podania registrácie pre rok 2023 v riadnom termíne.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 20.-22.4.2023 Vprijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, s účinnosťou od 1.5.2023, nasledovne:

Článok 135       Reklama a propagácia na pretekároch a koňoch

1.     Účastníci pretekov súhlasia s ich filmovaním, prenosom v televízii, fotografovaním, spoznávaním, interviovaním alebo zaznamenávaním iným spôsobom počas pretekov za účelom mediálneho krytia pretekov (platí to natrvalo pre akékoľvek médiá kdekoľvek na svete) a propagáciu športu. Pretekári týmto odovzdávajú FEI s plnou a trvalou zárukou všetky práva na takéto záznamy.

* Pretekári s licenciou SJF odovzdávajú SJF s plnou a trvalou zárukou všetky práva na takéto záznamy zo všetkých národných aj medzinárodných pretekov konaných na území SR.

Pretekári súhlasia, že ich meno, podobizeň, fotografia a záznam pohybu, zaznamenané na pretekoch, môže FEI a/alebo OV použiť na účely propagácie pretekov a športu.

* Pretekári s licenciou SJF súhlasia, že ich meno, podobizeň, fotografia a záznam pohybu, zaznamenané na pretekoch, môže SJF použiť na účely propagácie pretekov a športu.

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Novotný

ZDRŽAL SA 1 – Paučo (zdôvodnenie: „Zdržal som sa hlasovania  vzhľadom na to, že doteraz nebola zverejnená zápisnica z VZ SJF na ktorom som bol zvolený do funkcie člena Predsedníctva SJF za športovcov“).

Nehlasoval 1 – Machalová

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF schvaľuje zaradenie medzi oficiálne výjazdy v roku 2023 CSIO3* – NC EEF RQ Mannheim (GER) 3.-9.5.2023 v zložení:

Šéf ekipy: Radovan Šillo

team SVK: Dominik Gaálová, Alexandra Linda Horňáková, Radovan Šillo, David Horváth, Tomáš Kuchár

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Novotný

ZDRŽAL SA 1 – Paučo (zdôvodnenie: „Zdržal som sa hlasovania  vzhľadom na to, že doteraz nebola zverejnená zápisnica z VZ SJF na ktorom som bol zvolený do funkcie člena Predsedníctva SJF za športovcov“).

Nehlasoval 1 – Machalová

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Predsedníctvo SJF berie na vedomie vzdanie sa Zdena Malíka z postu predsedu Komisie všestrannej spôsobilosti SJF k 18.4.2023. Zdeno Malík bol menovaný do funkcie predsedu komisie dňa 19.7.2016 na zasadnutí P-SJF v Tatranskej kotline preto Komisia všestrannej spôsobilosti zostáva v zložení členov Alica Gbúrová, Marián Mídelka, Pavol Adamať, Ivan Kurej.

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Novotný

ZDRŽAL SA 1 – Paučo (zdôvodnenie: „Zdržal som sa hlasovania  vzhľadom na to, že doteraz nebola zverejnená zápisnica z VZ SJF na ktorom som bol zvolený do funkcie člena Predsedníctva SJF za športovcov“).

Nehlasoval 1 – Machalová

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top