Slovenská jazdecká federácia | SJF

Hlasovania per rollam 28.-30.9.2020

1/

Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti navrhujem, aby P-SJF prijalo hlasovaním per rollam prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase od zverejnenia tohto návrhu do 30.9.2020 do 10:00 hod uznesenie nasledovného znenia:

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na medzinárodné preteky vo všestrannej spôsobilosti  CCIO-J2* 8.-11.10.2020 Strzegom (POL) nasledovne:

Sofia Laura Petranová – Furioso XXXVIII-3SK/Red Willow

Lucia Sláviková – Ebony B.

Martina Výbohová – Vineland

Chef de Equipe – Dana Petranová

Národný tréner – Patrik Eibner

Ošetrovatelia: Marcela Výbohová, Slavomír Magál, Miriam Sláviková

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár

PROTI 1 – Paučo

NEHLASOVAL 1 – Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

2/

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu technicko-organizačných podmienok MSR v skoku na koni 2020 nasledovne:

bod E

M-SR – AMATÉRI – kategória pre jazdcov všetkých vekových kategórií , ktorí sa za posledných 5 rokov zúčastnili parkúrov do výšky L+ /125 cm/ vrátane a ktorí sú majiteľmi koňa s ktorým súťažia alebo majú tohto koňa v dlhodobom nájme. Majiteľom koňa môže byť aj najbližší rodinný príslušník.

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Štangel

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top