Slovenská jazdecká federácia | SJF

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY
11.6.2015 16:06
Infekčná anémia koní – usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
POVINNÉ OZNAČENIE KONÍ MIKROČIPOM OD 1.1.2013
28.11.2012 23:11
Podľa nových pravidiel FEI, platných od 1. januára 2013 musia byť kone, ktorým bude vystavený FEI pas, FEI obal na pas alebo vykonaná prvá FEI registrácia, označené mikročipom. Netýka sa to koní, ktoré už sú zavedené v databáze FEI.
Mikročip musí spĺňať normy ISO 11784 a ISO 11785. Štandardné číslo mikročipu má 15 číslic, z ktorých prvé tri identifikujú krajinu a ostatné sú jedinečné a neopakovateľné. Označenie je založené na rádio-frekvenčnej identifikácii (RFID) zvierat. Mikročipový implantát jednoznačne identifikuje zviera až do jeho smrti.
Majitelia koní, ktorí budú chcieť od 1.1.2013 zaevidovať kone na FEI, musia najprv zabezpečiť, aby kone boli označené mikročipom.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top