Slovenská jazdecká federácia | SJF

Slovenská jazdecká federácia nominuje Pavlu Krauspe na medzinárodný post FEI predsedu voltížnej komisie

P-SJF sa na tejto nominácii zhodlo prostredníctvom per-rollam hlasovania:

Predsedníctvo SJF schvaľuje nomináciu Pavly Krauspe, č. licencie 00656, ako kandidátky na post predsedu FEI voltížnej komisie (Chair of the vaulting technical commitee, Board Member) na obdobie 2020-2024. Voľby prebehnú počas VZ FEI 2020.

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top