Slovenská jazdecká federácia | SJF

Komisia vytrvalostného jazdenia prerozdelila prostredníctvom per rollam hlasovania finančné prostriedky za rok 2021

Na základe hlasovania per rollam 16.-18.12.2021 prijala KVJ SJF nasledujúce uznesenie:

Použitie finančných prostriedkov KVJ v zmysle návrhu takto:

Martin Gallo – MS PISA elim. 400,-€

Lucia Marošová-MS PISA elim.  400,-€

Martin Gallo – ME ERMELO 24.  miesto 1000,-€

Miriam Malá – ME ERMELO elim. 400,-€

Lucia Supeková – ME ERMELO elim. 400,-€

Miriam Kmeťová – MSJMJ ERMELO 26. miesto 1000,.€

Alexandra Vladárová – MSJMJ ERMELO elim. 400,-€

Zvyšok 2051,-€ preniesť ako rezervu

Výsledok hlasovania

Za 4 (Rovný, Gallo, Ciráňová, Pažitný)

Proti 1 ( Supek)

Zdržal sa 1 ( Nálepka)

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top