Slovenská jazdecká federácia | SJF

Lucka Supeková jun. momentálne 1. vo svetovom FEI rankingu vo vytrvalostnom jazdení

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top