Slovenská jazdecká federácia | SJF

ME seniorov drezúra 2021

7.-12.9.2021 sa v nemeckom Hagene konali ME seniorov v drezúre 2021.

Slovenská republika tu mala jediného zástupcu, a to Michaela Bugana s koňom For President. Na štart sa postavilo 69 súťažiacich z 23 krajín, kde sa Michael Bugan v tejto náročnej konkurencii umiestnil na finálnom 50. mieste s pekným celkovým ziskom 67,811%.

Michael Bugan nás už aj s koňom For President raz na ME seniorov v drezúre reprezentoval a to v roku 2019 v Rotterdame (NED).

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

foto: Ruchel Mhisen

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top