Slovenská jazdecká federácia | SJF

MS dvojzáprahy 2019

MS H2 2019 Drebkau (GER)

Naši reprezentanti Miroslav Matúška z JK NŽ Topoľčianky a Szilárd Bárta z JK Martin Záturčie, reprezentovali našu krajinu na Majstrovstvách sveta v dvojzáprahoch v nemeckom Drebkau.

V konkurencii 82 jazdcov z 24 krajín obstáli a vybojovali si pekné umiestnenie.
Prvá skúška bola drezúra, kde Miroslav Matúška zajazdil drezúru za 61,96 bodu a Szilárd Bárta za 71,95 bodu. Tento výsledok Mirovi priniesol 62. miesto a Szilárdovi 82. miesto.

Druhá disciplína bol maratón, kde Miroslav Matúška skončil na 31. mieste so stratou 5,12 bodu od Top desiatky a Szilárd skončil na 70. mieste.

Posledný deň majstrovstiev sa jazdil tradične parkúr. V tejto disciplíne skončil Miroslav Matúška na 26. mieste, kde na Top 10 jazdcov mal stratu iba 3,82 bodu, Szilárd sa umiestnil na 70. mieste.

V celkovom hodnotení skončil Miroslav Matúška na 41. mieste a Szilárd na 73. mieste.

Napriek silnej konkurencii jazdcov a minimálneho bodového rozdielu sa naši reprezentanti umiestnili na výborných priečkach, za čo im patrí poďakovanie. Pre Szilárda to bola premiéra na MS H2.

Touto cestou chceme poďakovať celej výprave za reprezentáciu, osobitne Mirovmu spolujazdcovi Jurajovi Katrincovi, Szilárdovmu spolujazdcovi Danielovi Schneidersovi a v neposlednom rade Carole Slater Diener a Majke Paučekovej za pomoc a podporu.

Ďakujeme!

text: Marek Rúra

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top