Slovenská jazdecká federácia | SJF

MSR 2020 v skoku na koni

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov MSR v skoku na koni, ktoré sa budú konať 8.-11.10.2020 v Šamoríne, aby dodržiavali aktuálne platné epidemiologické opatrenia a pohybovali sa s prekrytím horných dýchacích ciest (okrem samotných športovcov, ktorí práve vykonávajú šport).

Na jedného jazdca je povolený limit 1 ošetrovateľ + 1 tréner. Bez rodinných príslušníkov!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top