Slovenská jazdecká federácia | SJF

MSR 2021 v skoku na koni-meranie PONY

V zmysle rozpisu MSR pony 2021 meranie koní zabezpečí v piatok 6.8.2021 medzi 7,00-8,00 hod Ing. Barbora Sokolová, pracovníčka ZCHKS. Miesto merania  „bufet pri letných boxoch“

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top