Slovenská jazdecká federácia | SJF

MSR vo voltížnom jazdení 2020

Už druhý rok sa konali Majstrovstvá Slovenska v areáli Czajlík ranču v Dunajskom Klátove v dňoch 25.-26.09.2020. Organizácie sa ujala SŠ Ivanka pri Dunaji za výdatnej podpory Zuzany Czajlíkovej a jej snúbenca Raphaela Rodrigueza. Upršané počasie neovplyvnilo výkony koní a cvičencov a začalo sa pretekať nezvyčajne v piatok.

V kategórii ml. chlapci zvíťazil Necela Samuel na koni Teamo z  Voltilandu Košice. Druhé miesto obsadil Nikolíni Filip na koni Trouble Maker zo SŠ Ivanka pri Dunaji a tretí skončil Jack Oláh z JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom na koni Furioso Uhřičický.

V mladších ženách získala titul Majsterky Slovenska Petríková Petra na koni Trouble Maker zo SŠ Ivanka pri Dunaji pred Olejníkovou Ivanou z OZ Galaxia Spišská Teplica na koni Wilma G. Tretia sa umiestnila Boritášová Katka z TJ Slávia UVLF Košice na koni Good Luck.

V kategórii staršie deti muži si v rámci priateľskej súťaže odniesol zlatú medailu Sebastián Slameník z JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom na koni Ejfél Pluto.

Medzi staršími ženami dominovala Janigová Soňa z JK Freestyle Poprad na koni Leo da Vinci. Na druhom mieste sa umiestnila Czetöová Ema z TJ Slávia UVLF Košice na koni Good Luck a tretia skončila Jurášová Tara zo SŠ Ivanka pri Dunaji na koni Catalin Lukas G.

Celkovým najvyšším bodovým ohodnotením medzi jednotlivcami sa mohla pýšiť víťazka kategórie ženy juniorky Sára Šoltésová z JK Freestyle Poprad s koňom Leo da Vinci. Vicemajsterkou sa stala Cigáňová Ivana z NŽ Topoľčianky na koni Leon a titul druhej vicemajsterky si odniesla Kolesárová Ema z OZ Galaxia Spišská Teplica na koni Wilma G.

Kategóriu muži juniori, v rámci priateľskej súťaže, vyhral Meňhert Andrej pred svojím tímovým kolegom Kodakom Sebastiánom z NŽ Topoľčianky.

V seniorkách ženách si odniesla titul majsterky Slovenska Lea Hakszer na koni Accordo T z TJ Slávia SOUP Šaľa. Vicemajsterkou sa stala Martinková Ema z OZ Galaxia Spišská Teplica na koni Sarah a na treťom mieste sa umiestnila Jezberová Hana na koni Sheilla Dariane z SŠ Ivanka pri Dunaji.

V kategórii dvojíc si odniesli prvenstvo Hana Jezberová a Alica Prokopovičová z SŠ Ivanka pri Dunaji na koni Catalin Lukas G. Druhú priečku obsadili Ivana Cigáňová s Laurou Balážovou z NŽ Topoľčianky na koni Lea a tretím miestom sa hrdili Sára Nitonová s Miou Spišiakovou na koni Frajer z TJ Slávia SOUP Šaľa.

Najťažšou kategóriou z  hľadiska nácviku zostavy,  ale aj z hľadiska prípravy koňa, je kategória skupiny.

V kategórii skupiny DETI si odniesli majstrovský titul cvičenci z TJ Slávia UVLF Košice na koni Nepomuk s lonžérkou Sobčákovou Martinou v zložení: Dankaninová Karolína, Pavľaková Stela, Boritášová Katarína, Pirčová Mášenka, Mikitová Ema, Mosejová Lilien.

Vicemajstrami sa stala skupina z SŠ Ivanka pri Dunaji na koni Trouble Maker s lonžérom Zagatom Pavlom v zložení: Petríková Petra, Tary Júlia, Psotná Simona, Nikolíny Filip, Bačiaková Laura, Marčeková Naďa.

Druhými vicemajstrami slovenska boli cvičenci JK Lángov dvor z Trnovca nad Váhom na koni Furioso Uhřičický s lonžérkou Vladimírou Lenčéšovou v zložení : Oláh Jack, Hodúrová Sofia, Takáčová Lucia, Čičmišová Lea, Szabó Mia a Rajjová Hanka.

V kategórii skupiny JUNIOR zvíťazila skupina z NŽ Topoľčianky na koni Leon s lonžérom Kodakom Borisom v zložení: Cigáňová Ivana, Meňhert Andrej, Strečková Stela, Balážová Laura, Kodak Sebastián, Karáčová Gabriela.

Druhé miesto obsadila skupina z TJ Slávia UVLF Košice na koni Vivian s lonžérom Pavľak Marián v zložení : Czetöová Ema, Pavľaková Veronika, Hajurková Ela, Jalčová Alica, Ťažárová Simona, Lukáňová Ema.

Tretie miesto si odniesla skupina z JK Lángov dvor Trnovec nad Váhom na koni Ejfél Pluto s lonžérkou Vladimírou Lenčéšovou v zložení : Dudonová Ema, Sudorová Timea, Sebastián Slameník, Zorić Tamara, Hodúrová Chiara a Kálmán Viktória.

V kategórii skupina SENIOR si v rámci priateľskej súťaže odniesli zlato cvičenci z TJ Slávia SOUP Šaľa na koni Accordo T s lonžérkou Janou Majdlenovou v zložení : Hakszer Lea, Nagyová Katarína, Szabóová Žofia, Nitonová Sarah, Spišiaková Mia, Benčíková Júlia.

kategória mladšie deti muži
kategória skupiny junior
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top