Slovenská jazdecká federácia | SJF

Na CVI Budapešť 2018 hrala slovenská hymna

11.-13.5.2018 nás naši “voltižáci” reprezentovali na CVI Budapešť.

Andrej Meňhert stál pri tónoch slovenskej hymny na stupienku víťazov v kategórii CVICh2* kde si vybojoval 1. miesto.

Sára Šoltészová si vybojovala 3. miesto v kategórii CVIJ2*.

Stella Strečková si vybojovala 3. miesto v kategórii CVICh2*.

Vďaka patrí aj za tvrdú prácu ich trénerom a v neposlednom rade aj koňom.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top