Slovenská jazdecká federácia | SJF

Na základe odporúčania Skokovej komisie SJF schválilo P-SJF konanie MSR v skoku na koni 2022

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR v skoku na koni 2022 nasledovne:

12. – 14.8.2022 MSR v skoku na koni v kategórii pony, deti, juniori pre usporiadateľa JK Rozálka Pezinok

27. – 29.8.2022 MSR v skoku na koni v kategórii A, ženy, družstvá, mladé kone 6r, 7-8r, amatéri a mladí jazdci do 25 rokov pre usporiadateľa  Riders&Dreams.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top