Slovenská jazdecká federácia | SJF

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA
8.3.2016 21:03
„Na základe nových pravidiel ohľadom povinnosti nahlasovania a platenia poplatkov pre SOZA zo strany organizátora športového podujatia, bude tento poplatok za každý jednotlivý pretek znášať vo svojej réžii SJF (uznesenie z 15.zasadnutia P-SJF zo dňa 19.2.2016). Podmienkou je, aby usporiadateľ pretekov, nevyberal vstupné od divákov. Usporiadateľ, ktorý spoplatní vstupné pre divákov, je povinný znášať nahlasovanie a poplatky pre SOZA vo svojej vlastnej réžii.“

Zmluva
Príloha

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top