Slovenská jazdecká federácia | SJF

NOVÝ ČLENSKÝ PREUKAZ

Vážení predstavitelia a členovia klubov!

SJF prichádza s novinkou – členské preukazy sa zmenia z papierovej formy na plastovú kartičku, na ktorej bude uvedený QR-kód.

QR-kód bude obsahovať iba tie údaje, ktoré sú o danej osobe uvedené v on-line evidencii, ktorá sa  nachádza na stránke SJF. Z toho dôvodu už nebude potrebné nalepovať licenčnú známku, keďže údaje v on-line evidencii sú aktuálne.

Tento nový typ členského preukazu bude vystavovaný členom s jazdeckou licenciou, športovým odborníkom a aj koňom.

Žiaci jazdeckej školy, keďže sa im po SZVJ zmení členské číslo, a členovia bez jazdeckej licencie, budú mať aj naďalej členský preukaz v papierovej forme s nálepkou.

Nový typ členských preukazov bude SJF vystavovať od 21.08.2023. Na jeho vyhotovenie je potrebné, aby jazdec zaslal svoju fotografiu MAILOM, t. j. IBA V ELEKTRONICKEJ FORME. Tvár treba fotiť spredu, na svetlom pozadí, podobne, ako je to na občianskom preukaze.

O vystavenie nového typu členského preukazu si budú môcť požiadať aj jazdci, ktorí už majú papierový členský preukaz.

Nové členské preukazy budú vystavované priebežne, podľa toho, ako to bude časovo možné.

Papierové členské preukazy zostávajú v platnosti aj po 21.08.2023.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top