Slovenská jazdecká federácia | SJF

Ocenenie jazdcov SSO SJF za rok 2019 a 2020 – skoky

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top