Slovenská jazdecká federácia | SJF

Od stredy 3. júna budú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia. Otvoria sa už aj všetky vnútorné športoviská pre verejnosť. Prví diváci sa na tribúnach budú môcť objaviť po 10. júni, od júla ich bude môcť byť do tisíc.

Po rokovaní konzília odborníkov umožnenie organizácie športových súťažných podujatí oznámil predseda vlády Igor Matovič. Zároveň sa otvárajú pre verejnosť aj športové haly, kúpaliská, posilňovne, kúpele i wellness. Doteraz vnútorné športoviská mohli využívať len členovia športových klubov.

Opatrenia pre organizátorov hromadných podujatí a prevádzkovateľov kúpalísk a fitnescentier:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktoré sa významne dotýka aj športového života na Slovensku.

Úrad potvrdil, že od stredy 3. júna sa môžu organizovať hromadné športové i kultúrne podujatia s účasťou maximálne 100 osôb. Zároveň prevádzkovatelia môžu otvoriť fitnescentrá, plavárne i kryté športoviská pre verejnosť. Doteraz boli vnútorné športoviská prístupné len pre členov športových klubov. Využívať sa môžu aj šatne i ďalšie priestory športových zariadení.

Organizátori športových podujatí i majitelia športovísk vrátane plavární a fitnescentier musia splniť viaceré hygienické nariadenia. Platia rovnako pre organizovaných športovcov i rekreačných. Osoby vykonávajúce akúkoľvek športovú činnosť si nemusia prekrývať rúškom, šálom či šatkou horné dýchacie cesty. Dôležitá je dezinfekcia športovísk. Pri zápasoch i iných športových akciách sa zakazuje podávať si ruky. Organizátori hromadných podujatí i prevádzkovatelia by mali pri príchode a odchode z priestorov akcie zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami. Tie neplatia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti či osoby vykonávajúce športovú činnosť priamo na športovisku.

Od 10. júna bude môcť navštíviť športové podujatie maximálne 500 osôb vrátane športovcov, od 1. júla maximálne tisíc. Viaceré športové subjekty už avizovali, že plánujú zorganizovať športové zápolenia aj s divákmi. Ako prvá sa pravdepodobne rozbehne futbalová najvyššia súťaž, ktorá avizoval termín reštartu na 13. júna. Úrad verejného zdravotníctva už schválil aj hygienický manuál Únie ligových klubov pre organizáciu futbalových stretnutí najvyššej súťaže.

Tohtotýždňové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva týkajúce sa prevádzkovania fitnescentier, plavární a organizácie hromadných podujatí

Pri usporadúvaní hromadných podujatí do 100 osôb je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka)
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov
 •  zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov
 • zákaz podávania rúk
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať
 • v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Od stredy 3. júna budú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia. Otvoria sa už aj všetky vnútorné športoviská pre verejnosť. Prví diváci sa na tribúnach budú môcť objaviť po 10. júni, od júla ich bude môcť byť do tisíc.

Po rokovaní konzília odborníkov umožnenie organizácie športových súťažných podujatí oznámil predseda vlády Igor Matovič. Zároveň sa otvárajú pre verejnosť aj športové haly, kúpaliská, posilňovne, kúpele i wellness. Doteraz vnútorné športoviská mohli využívať len členovia športových klubov.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia si môžete prečítať tu:

zdroj:www.olympic.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top