Slovenská jazdecká federácia | SJF

Otváracie hodiny sekretariátu SJF v auguste 2019

Sekretariát SJF oznamuje, že v dňoch: 21. – 30. augusta 2019 bude ZATVORENÉ.

Z tohto dôvodu vás upozorňujeme, aby ste nevyhnutné veci vybavili s dostatočným predstihom.

Ďakujeme za pochopenie.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top