Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – prevádzka Sekretariátu SJF

Vážení členovia Slovenskej jazdeckej federácie,

v súvislosti s prepuknutím choroby Covid-19 ako aj rýchlo sa rozvíjajúcou situáciou na Slovensku a zároveň s obmedzeným prístupom kvôli čiastočnému uzavretiu Domu Športu, budú zamestnanci sekretariátu SJF odteraz, až do konca marca 2020, pracovať z domu.

Všetky služby však budú pre jazdeckú verejnosť a zainteresované strany zabezpečené v plnej miere, sekretariát je plne funkčný. Zamestnanci sekretariátu sú k dispozícii telefonicky alebo e-mailom.

Veríme, že pochopíte, že tieto opatrenia boli prijaté, aby sa v maximálnej možnej miere zabezpečilo, že práca Slovenskej jazdeckej federácie nebude prerušená a zároveň bola zaručená bezpečnosť zamestnancov sekretariátu a obyvateľov SR.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.

Kontakty:

Gabriela Hupková
sekretariát
+421 905 643 661
gabriela.hupkova@sjf.sk

Zuzana Bačiak Masaryková
Generálny sekretár
+421 907 100 191
baciak.masarykova@sjf.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top