Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznam – záprahy

FEI publikovalo 4.-10.10.2021 nové drezúrne úlohy pre HP2 – HP4.

Originály všetkých FEI záprahových drezúrnych úloh sú na web stránke FEI na adrese: https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top