Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznámenie FEI o kontaminácii krmiva Zilpaterolom

FEI informuje jazdeckú verejnosť o kontaminácii krmiva Zilpaterolom, zakázanou látkou na zozname zakázaných látok pre kone, na základe upozornenia výrobcu krmiva GAIN Equine Nutrition, ktorý radí svojim konským zákazníkom, aby upustili od kŕmenia svojich súčasných zásob produktov GAIN Equine.

Dňa 2. októbra 2020 the French horse racing authority France Galop oznámila, že päť koní malo pozitívny test na prítomnosť Zilpaterolu. Zdá sa, že látka pochádza z požitia kontaminovaného krmiva.

Zilpaterol je beta-agonista používaný ako prísada do krmiva na zvýšenie svalovej hmoty u hovädzieho dobytka. Môže tiež zlepšiť funkciu pľúc. Mnoho krajín zakazuje jeho použitie u zvierat určených na výrobu potravín.

FEI odporúča, aby sa uchovávali vzorky šarží krmiva a doplnkov podávaných súťažným koňom, aby bolo možné vykonať dôkladné vyšetrenie, ak by mal kôň pozitívny test na zilpaterol.

Podľa predpisov FEI nie je možné, aby sa kone testovali na Zilpaterol v rámci schémy voliteľného testovania, pretože ide o zakázanú látku.

Dôrazne sa odporúča, aby boli kone, ktoré mohli neúmyselne požiť Zilpaterol, vyradené zo súťaže.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top