Dňa 28. mája 2024 sa v Nitre koná Valné zhromaždenie SJF
Späť

P-SJF hlasovalo prostredníctvom per-rollam hlasovania o talentovanej mládeži 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF schvaľuje, v zmysle zákonao športe č. 440/2015 Zz v znení neskorších predpisov, pridelenie príspevku talentovaným športovcom do 23 rokov pre rok 2022,v celkovej sume 27 590€, ku stavu evidencie SJF športovcov do 23rokov k 30.9.2022, nasledovne:

Drezúra                     3 299€

Skoky                        17 347€

Pony                          550€

Voltíž                         4 749€

Všestrannosť            1 050€

Vytrvalosť                 300€

Záprahy                     300€

Komisie sú povinné tieto prostriedky prerozdeliť medzitalentovaných športovcov do 23 rokov podľa menného zoznamu medzi talentovanýchšportovcov naprieč všetkým disciplínam do 20% výkonnostného rebríčka talentovanej mládeže, minimálne však jeden športovec, kdetomuto prináleží suma zodpovedajúcej priemernej sume všetkých športovcov do 23rokov naprieč všetkým disciplínam. Predsedovia jednotlivých komisií súpovinní predložiť sekretariátu kompletný rebríček športovcov za daný rok,proces a pravidlá tvorby výkonnostného rebríčka talentovanej mládeže zadaný rok spolu s uznesením komisie do 10.11.2022.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo,Novotný

UZNESENIEPRIJATÉ

B/

P-SJF ukladá klubom SJF zaslaťkompletné podklady k vyplateniu príspevku na rozvoj talentovanej mládeže,ako aj príspevku klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov nasekretariát SJF do 30.11.2022. Klub, ktorý si dobrovoľne nevyčerpá štátnepríspevky, nebude môcť čerpať žiadne iné príspevky zo strany SJF smerom kuklubu v nasledovnom roku.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo,Novotný

UZNESENIEPRIJATÉ

Súhlasím Táto webová lokalita používa súbory cookie.

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac